( οοσίς

ΤῊΝ 5 αἰ [8] οορν οἵ ΒΟΟΚ {Πδΐ ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι θη 5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ ννὰβ ΟΔΓΟΓ ΠΥ βοδπηοα Ὀγ ΟΌΟρΙΟ ἃ5 ρᾶγί οἵ ργοΐθοι ἴο πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (Ἰβοονογαθ]ς οη]πο.

Πὰ5 βιιγνίνοα Ιοπρ ὁποιιρἢ [ῸΓ (πο ΘΟργγίρῃι το Οχρίγο 8Π6 τ(Πς ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα] 1. ἀοπγαίπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπγαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Παὶ ννὰβ πονογ βυδήθοι ἴο οορυ τίσι οΓ νΠοβο ΙΘρὰ] ΘΟρυγρῃς [ογπὴ Πὰ5 οχρίγοα. ἈΝ ΠΟΙΠοΓ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΌΡΠ]Ο ἀοπηαΐη πλὰν ναΓν ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγγ. ΡῈ]. ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5 ΓΟ ΟἿΓ σαίονναγβ [0 ραβδί, γοργοβοπιῖηρ ννοδ οἵ Πἰβίογυ, οὐ] τπο ἀπ Κπονν]οάρο {Πα{᾿5 οϊοη αἸ [ΠΟΛ] τὸ ἀἸβοονογ.

Μᾶγκβ, ποίδιϊοης πα Οἵ ΠΟΥ πηᾶγρῚ ΠΆ]}1ἃ ργοϑοηΐ ἴῃ [ΠῸ ΟΥΙΡΊΠᾺΙ νΟ απο νν}}} ἈρρΟΔΓ ἰπ (Πἰ5. ΠΙΟ - ΓΟ ΠΟΥ Οἵ (Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοπρ Ἰοῦγπον [ΠῸπῚ {πὸ ῬΌΡΙΠΒΠΟΓ τὸ ΠΡγαγν ἃπα ἤΠΑΙ]ν ἰο γοιι.

ἴϑαρε βριυ ο] πε5

Οὔὐοριῖο 15 ργουαά [0 ρδγίπογ νυ ΠΡγα 65 10 ἀἰρῚΠΖο ρα Π1ο ἀοπηδίη πιδίογιἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] Ἰν Δοοοβ5 016. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαΐη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἰὸ (ῃς. ΡΌΒΠΟ ἃΠ4 ννο ἃγὸ πιογοὶν {ΠΟῚΓ ΟμβίοἸΔΠ5. ΝΟνογίΠΟ 55, (Π15 ννογκ ἰ5 ὀχ ροηβίνο, 50 ἴΠ ΟγΩΟΓ ἴὸ Κοορ ργον! απρ [Π15 γοβοῦγοο, νν Πᾶνο [ΚΟ βίορβ ἴὸ Ῥγονοηΐ ἀθιιβο Ὀν ΘΟΠΊΠΊΟΓΟΙΔΙ ρδγο 5, ἱπο! μα ἴπρ ΡΙδοίπρ ΘΟ ΠΠΙΟΔ] γοϑι ΓΙ οΟΠ5 Οἡ Δι οπηδίοα αιογγίπρ.

Δ Αἴ50 δβκ {Παᾶΐ γοιι:

Μακε πομη- ομιμιθγοὶαἱ τι56 Οἵ {πὸ ]65 Ν΄ς ἀσβίρποα Θοόρ!ο ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα ν] ιι815, ἀπ ννο γοσιοβί (Πδΐ γοιι τβ6 [Πο56 Π]Ο5 [ῸΓ ῬΟΓΒΟΠ Δ], ΠΟΠ- ΟΠΊΠΊΟΓΟΙΔΙ ριΓρΟβο5.

ὉἬ Κεῤραὶη ΠΌπι αμτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποὶ 50Π6 δι οπηαίοα αιογίο 5 οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βγβίοπη: ΠῚ γοῖι ἄγ οοπα ποι πρ Γοβθάγοῃ ΟἹ πη πο. {γα Π 5] Οη, ΟΡ ΪΟ ἃ] ΟΠαγδοίουῦ γοοορ ΠΙΠΠΟΠ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἈΓΘα5. νυ ΠΟΓΟ ΔΟΟΟ 85 [0 ἰᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ Τοχί 15 ΠΟΙΡΙῸ], ρΊοαβο οοπίδοι τι5. ΝΥ ὁποοιγαρο {ΠῸ ἀιδο Οἵ ρι δ᾽]. ἀοπηαίῃ πηδίο }5 [ῸΓ {Πο56 ρι!ΠρΟ505 ΔΠᾺ πηὰν δα 806 τὸ ΠΟΙΡ.

ὉἬ Μαϊπιαΐη αἰγὶρατοη Τῆς ΟΘΟΟρΊο “ναιογπηαγκ᾽ ᾿ γοι! 560 οἡ ΘΔῸἢ ΠΙῸ 15 Θ5ΒΟ ΠΕ] [ὉΓ ΠΙΟΓπηπρς ρΘΟρ]ο ἃθοι {Π|5 ργο]οοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὴ ἤπα ΔαΘΙΟΠᾺ] πηδίογί 15 [πγοιιρῃ ΘΌΟρ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο (0 ποί γοπηονὸ 1.

Κϑορ τ ἰοραὶ ΝΠ ΐονογ γι τιδ6, ΓΟΠΊΟΠΊΒΟΓ [Πδΐ γοι] ἃΓΟ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΓΟ [ῸΓ οπβαγίηρ {Πΐ νυ παῖ γοῖι ἃγο ἀοηρ 15 Ιορα]. ΠῸ ποί ἀβϑιπηο {Παϊ }π5. Ὀοοδιιδο νν ὈοΠονο ΒΟΟΚ [5 ἰπ (ΠῸ ρΌΡΠΟ ἀοπιηαίη [ῸΓ τιβογβ ἴῃ της ὉΠΠΙ16α 5.αίο 5, {πᾶ| ννογκ 15 4150 ἴῃ 1ῃς ρι δ]. ἀοπηαίῃ [ὉΓ πο ΓΒ ἰπ Οἵ ΠΟΓ οοιπίηο5. ΝΥ ΠΟΙΠΟΓ ΒΟΟΚ [5 511 ἴπ Θορυγίρῃι νϑγίοβ [ΓΟΠῚ ΘΟΙΙΠΙΓΥ [0 Ομ ΠίΓν, πα ννο οδπ ΟΥΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙΠΟΓ ἂπν Βρθοῖῆο δ οὐ Ὧν Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ ἰ5 Δ]Ποννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πδΐ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἰη ΘΌΟρΙ ΒΟΟΚ ΘΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1{ ΟΠ Ὀ6 ᾿50(4 ἴπ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ ΔηγννΠοτγο ἴῃ {πὸ ννογ! 4. (οργγῖρῃι ἱπίτιπροπηοηί ΠΔΌΠΠν οαη Ὀο αυτο βονοτο.

ΑΒΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ ϑθόγοι,

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 ἴ0 ὀγρδηΐζο (Π6 ννου! ᾽5. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ ἘΠΊ νΟΓΒΆΠῪ ΔΟΟΟΒ5ΊΌ]6. ἃπα τ5ο Ὁ]. ΟὍορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ τοδάοις αἴβοονογ [πὸ ννουῦ! 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρί πρὶ Διί ΠοΓβ ἃΠᾺ ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οὰη βοάγοῃ (Πγοι σῇ (Π6 [ὉΠ] τοχὶ Οὐ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ς ννοῦ αἰπεὲρ: 7) ΈοΟΚΞ. σοοα16. σοπι]

φιῳ

[2 - ΙΧ φ-ιι βή «- [] ΕΆ γαὶ »ἢ δι [5 γαὶ ω [..} μὴ » -" Ζ Ώ [-Ἰ [] Ο ΖΦ « Ε- [2

ὕζοειος ΒΝ λαςείος ,.ἵἷὶ

ΡΒΟΟΠΙ ὈΙΑΘΟΟΘΗΙ

ΙΝ ΡΙΑΤΟΝΙΙ ΒΕΜ ΡΥΒΙΙΟΑΜ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ

ΕΌΙΟΙΤ

ΟΥΙΓΕΙΆΕΝΒΕ ΚΒΟΣ,

ΟῚ. Π

ΕΟΙΤΙΟ ΞΤΕΚΕΟΤΎΥΡΑ

δ

ΝΕΚΙΑΟ ΑΌΟΙΕΜ. ΗΑΚΚΕΚΤ - ΑΜΟΤΕΚΌΑΜ 1965

ΡΑῊ ἃ18

ΒΡ

ι 5.14 ν. ἃ.

οι 8

Μὶι ἀοπομηιίσυης εἰ65 νογίαροϑ Β. α. Τουῦδηογ, δυυϊιρατί, νογϑηϑίδ θῖου Γοργοωγαρῃίβομον Νϑομαάγυοὶς

ΑἸΙὸ Ηϑοῆῖθ, δυοὴ ἀΐε ἀον ἔὐθοτγθοίζυαημ, ἀθ8 δυβσυμεννοίϑου. Νδοπαάγυοϊοα υπὰ εἐἰον ἑοϊοτηθοπδηίβδομοη ἰϑάθγεχαδο, βοϊϊΐοηβ ἀδθγν Β. 6. Τουῦπον νον αρερθθο ἰδοπδῖν, Βιυϊίρσασγι, νογθοπαὶύθη

ΡΒΟΟΠΙ ὈΙΑΒΘΟΟΗΙ

ΙΝ ΡΙΑΤΟΝΙΝ ΒΕῈΝ ΡΥΒΙΙΟΑΜ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΒΙΙ

ΕΌΙΡΙΤ

ΟΥΙΓΕΙΕΝΗ ΚΉΟΙΙ,

γΟΠ.

Ξε

ΓΙΡΒΙΑΕ ΙΝ ΔΕΘΙΒΥ͂Β Β. 6. ΤΕΥΒΝΕΕΙ ΜΟΜΙ

Ῥγδϑοίδζιο.

ῬΥΟΟΙ͂Σ ὀοχητηοηἑδίζοποβ δα Ῥ]δύομἹβ σόσὰ ῬΌ] δὰ ροχίὶ- πϑηΐθ8, 4086 ΠΌΠΟ ὈΥΪΤΌτη ἰοΐδο ῥγχοαθαπί, ν 8 7108 Δαἀτηοάσχα 8818 οχροσίδο βαπί. Α Ῥ͵ΌΘ]Ὸ ϑῃΐση 1080 αὖ ΟΡΙΠΟΥ οαϊδ9 ἐπ οοοία Ρ]δίομίοο δἀβοχγυαίδθ οὖ Ῥ8Ὸ]0Ο ροβϑὺ 56}}01118. Ὡ0;- ΠῚῸ]}}18 ἀοοιββιτηῖϊβ ἱπδίσχυοίδθ ϑυηῦ; π60 ἔδιθθῃ αἸθηὶ ἰ8}18- Βϑῃΐ, 1π181 Οοἱτοδ ΔΠΠΌΤΩ ΠΟΠΡΘΕ ΘΒ ΌΤΩ Θχἐ Ἰδοῦ ὨΟΤΩΟ 8}}- 418 ΟἿΩΠΣ Βυτηδηϊδίθ ῥγϑοβίδηβ, αὦἱ υὖ ὈΠ0]1οὐμθοδπ ὁο0- ϑογογρὶ ῬῸῚ ΔΙ ΠρΥΡΏυση 8] αθθ Π1ΌΤῸΒ ἀθβου ρθη 08 συ- γανιὺ. Ἐπ αὐἱθὰβ Ὦϊ δὰ ποβίχϑηι ροσυθποσμηῦ δοίδίθ:

1) ῬΥΟΟΙΣ οοάοχ, 2) Μαγοῖδῃη. 246 Ῥδ8ῃ)88011,

8) ΡῬ]δέομῖβ (Ρατῖ8. 1807),

4) Ῥα]αΐ. 398 ρδιδάοχορυδρβοσῃχη, αΐθαβ δοοοᾶϊὺ ζοχίαββθο 5) Ῥασίβ. 1962 Μαχίπιὶ ΤΥΣΙ οἱ ΑἸΡΙηὶ.

ῬΙΟΟΙ ἰρὶθαῦ οοάθχ, σοηϑίδηβ ὃχ [8δὺγ. ΧΧΧ 9 ΣΖοἱ γαῖο. συ. 2197, χη Υ̓ΔΏΔΟΘῸΒ οϑὲ αυδίοσχη: πυσα ΟΣ ΠῚ

1) Ηδῦϑβ Ἐπ τα ΡΥΟΟΙῚ δρυὰ Ρ έσδηι 818]. Υ᾽ ἰ80. 1 (οἷ. ϑδηι ϑ6806)}111: ἐδ. ] 81): Ῥ]αὐομβ ἐὰ ΟἸταομεϊ οοΟἸ]θοῦομθ 80. ΧΧΥ͂ΤΠ; Ῥαϊδίϊηὶ γ᾽ δὐδθαρδοι Βουτι ἐδέθη ἐ. 1; Μαγοίδηὶ δρυὰ ΒῸ6110 τη6]. αταὺυχ δδ1: ἀδ Ῥαχίβ. 1965 οὗ ΠΌΘΌΠΟΣ 1ῃ Ὀγϑϑί. Μαχίτοὶ ἡ. Υ1Π. ϑβίσο]β πθὸ ἔδιηθη 80 δοάδχω Βοχηΐηο βουιρῦῃβ οδὺ Μᾶσο. ϑὅ8 ΑἸοχϑηασιὶ ΑΡΒσοα δ᾽ θηβὶβ (Βαμα 1] Ρἢ.Υ᾽; ΠΡ. ΧΥ͂ βαα. ατδὺχ δρυὰ Βπ 6] υπὰ δ47 σον. ἀ6 Ρ}1]. ΧΙΥ͂ 185. Εγταὺ ΑἸ]θη ϑουχη. οὗ ῬΏὮ1]. ΧΧῚ 48 Βαα., αποὰ Ἰ᾿ΐρτοι 5---ὅ οἰάοχμι ᾿ΣΟΥΔΙΙΟ 80 80 1) ἀΐνογβο ὑπ ραϊδ; αἱ οοπζογέ οὕδδηι Μάαγο. 396 (β᾽χαρ!]. ἴῃ δι οἔ 0)16]8 νοὶ]. ΙΧ ὑ. ἵζχ, νοὶ]. Χ ρ. Υὴ οὐ 196 (ΟἸγιωρὶοά. Ἷπ )

Ιν ΡΕΑΕΒΒΑΤΙΟ.

Ρίυβ αυδπὶ αυϊπαυδριπία ππὶὰβ8 οπὶ 27: 18); δβίηρυ]δθ ῬδρΙπδθ 11π088 δδθθηΐ ὑγσθηδβ ἔθσῃβϑ. Οπδίθσχη ου 8 ῬΥΔθιαῖδδα δυηΐ [0115 ἀπὸ ἱπάϊοθα οοπ ϊποηίίϊα; οΥϊ ποιῃ ΘΟΥΌΙΙ ὨΌΙΩΘΥΟΒΑΌΘ Πο00 1]]υδίγο βομοιηδίο:

Ιπᾶοχ Τιδαν. ἢ. 2. ([0]. 4 ποη οχίδί θστοσο οἴὰ8 αὶ παμιοταν").

Ουδί. 4 18ὺγ. 5ὅ---12.

, Β--Ὲ ᾿ς Ῥοχοχαπί.

". 5--Κ 4 1δυτ. ἢ. 18---168.

ν ΧΕ Βυρογθαηὺ [8δυγν. ἢ. 164. 165.

) ΚΑϑ Βυρογδαπί αὶ. 161. 162.

ΚΖ2Ζ--ΚΘ Μὰαὶ 88---δὅ.

". 4-18 »,ς 95ὅ--118.

, ,. 11--.4.

, «44 », ἔ. δὅ6--68.

. 48Ὲ .». 25ὅ---32.

, 48.142 , 8 1--16.

, Η-ΜΑ ,, ἢ. 119--10.

) ΜΒ- (ΜῈ, ἴ. θ4---94.

,ς, Μδ5--ΝᾺ » ἢ. 158---200.

Ῥοβὲ αυδί. ΝΑ͂ ροχ!ῦ- βαυα 18 τουϊύυχα, ὑππ8 ἔοχίδ886 αυδίογηϊο; ΟΧ ἱπᾶϊοθ θηῃΐμ υἱάθιηβ ΠΌ]] τὰ 8110ἃ οαραΐ βοοαϊατη 688ὁὅθ.0Ὀ. Οὐάοχ ΤΊΣ Ο]1πὶ Ρ]ὰ8 αυδη 400 ζΟ]Ἰοσμι ζαϊδ; απ ΟὟ διιθιΐαπι ροίδυ8 δηὐαυϊδαβ ἴθ ἀπο γο]αμη8 αἰγδαβ οδῦ αὐδηὶ ΟὟ γψϑῃαιοσὶβ δυδσι δι. αὖ ΟἸἸπι αἰχὶ. ΝΌΙΩΘΥΙ ααυδίογ πα ἴἢ Ηρ] 8 ἀοχίσ!8Β ὈΣΙΟσυπι 20110- ΤΩ ΒΟΥ βυηῦ; 80 ἱπ οοὗὔϊοθ νδίύοδπο πΟΠῸ}}} ροσϊοσαηῦ, ῬΆΓΒ ἱηγθηΐα Ἰοοΐπασο α86]}18 οδὲ.

ΤΛΌΓΤΑΥΙΙΒ Οχΐπιο 51] ἔδοϊῥ ἰδὲ Ὁ͵ΧῸ δ μοί! [1ὐὐο Υ]8 ὉΠΟΙΔΙ 1.8 τϊπυβοῦ]88 ρἱηχὶῦ, ἰοΐο ἀθπησσα οοαΐοθ ρϑυβοσιρύο δυΐ 'ρ80 δῦ ΤΟΥΪΒΟΥ 8] αυἱβ βουρίδ βυϊηπια οὔτ ρουϊοριί οὐ σᾷπι δυο οῖγρο οοπέυ δ, δοοοπίαβ βρ σιΐαβ ᾿π οσρυπούῦο 68 500116Α δἀάϑθῃβ Ἰοοίϑατιθ ᾿πηθτη ΥΒΌ} 108 ΘΙΤΟΥΕΒ 8109 16-

1) Ρασβ Ψαίίοδηδ οἰγουτηβθοδμο ῬΘΌΪΟ τοΐθοῦ βοΐ δέ.

ΡΒΑΒΒΑΤΊΟ. γ

᾽ΟΙΘΒ Α1Ὶ09 ΩΟ,ὝΥΔΥΪΟΣῸΒ (0116η8. 116 718 αὐτὰ ατδ8 ἀοἸθηᾶδδ ο8860 υἱάοραί δὰΐ ραμοία βυρογροβαὶϊῤλ (ηθαὰθ οἰπβιηοὰᾶϊ Ἰο618 δοοοηΐῃβ οὐ βρίυτιΐαβ ρμοδυϊΐ; οὐδ ὉΌῚ ῥαποίδ Ὡοἢ Ροδὶίδ βυηΐ, 5Βοὰ ῥχγοβοᾶϊβ ἀϑοβί, οοσγυρίθὶδθ οβὲ βυβρίοἱο) δαὶ --- οὐ 1ἃ βδορίυδ --- 088 ογϑϑὶὺ οὗ ἴῃ βραίΐο υϑοῦο αἰΠσοιΐονς Ἰονραίο ρμοβυὶϊ -:- δυἱ “Ὁ, ταὖ β8θρθ βίῃηρθϊδθ Ἰἴπθδο 818 βἰψηΐβ Θοιαρ]οσθπίασ. Οοπϑοπέδηθυχῃ οδὺ ἸΟΠ99 ῬΙΟΥΤ85 ΤΑΒΌΓΑΒ βοίδϑ οδ80 ΟὟ [[ἰὐΐοσαθ Ο, ξὲ ϑζο. ἸηΥοῚ 8680 ΟΘοΙηχηθἑδίδδ: αΌΔΙ 1ῃ ΤῸΠὶ δι ΒΗΧΙΘ ᾿παα ιν ΤΟΥΪΒΟΣ, αὖ ἷο οοᾶοχ οἰθβαπο δαῆπθθ οὐἰδβορυαρ δ ρασὶ- ἰδίθ ἱπείρτιοβ βἰὶπί. Ηδυὰ ΤΆΤῸ 4.80 ΒΌΡΡΙΘῃμἂδ ογϑπὶ ΒΌΡΙΒ

ΒουΊρδὶ Ποο χηοᾶο: προσϑετος; ὯΙ ΡΪυγα ΟἸμΐβδα οσγϑηΐ, ἴῃ ΤΔΥρὶηο δααυηΐοῦ 18 υαὖἡ ποίδ (- ἰοουβ ἱπαϊοοίοτ,

Τα}18 ἴἤδυθθη πὸ δἀποίδυ! ΠΪ51] ΤΆΤΟ, Ὧ6 γαχιο δύο Ἰϑοίο- ΤΌΣΩ ῬΓΌΣΒΙΒ ἱπῈ}}} δρρασζαίστα οὐ οαπι ΟὨοσΆσγοση. [ηΐθΓ- ῬαΠΟΙΪΟ χταδχίτηθ ΤηΘΠΔ ΟΥ̓Δ 1118 οδὺ ΤΩ ΔΥΡΊ 8118 Βοσ:ρ οΣΙΒ οσδίϊο- ΘΙ ἴπ οδρὶΐα οὗ ῬΑΥΘΡΥΘΡΒΟΒ αἰ] ΘΕ ΒΒ: τη 6 αἸΒΟΘΥΡΘΏΒ. ---- ῬΑΓΆΘΥΔΡΏΌΒ ΒΙΤΏΡΙΟΧ δὴ ἔγθαυθηβ οδί, αὖ Ῥᾶθῃθ Ῥυμποίὶ υἱοθ ἔπηρσαίττ; ΤἈΥΙΟΥ Ὡοΐδ Τ. Ρ]δίοῃἹβ γ6] 8108 δυοίοσίβ γοσῦδ δοστιθΐαῦ: ΠΔΌΘΒ 1 ΤΩΔΡΩῚΠΘ ἰού Σ-, ῬΟΣ ᾳυοί Ἰπθ88 Ἰοσυβ θχοσίρίιβ ρογέϊποί: δἰ τα ον ροθέδστιπι υοσϑα8 ποίδ “Ὁ ἸΠπδίσδηΐασ. Ὁδθιοππαιο Ῥσοοὶαβ 1ρ86 ἀϊβροβιἐοπθτα ἱπάϊοδί γα δ18 πρῶτον, δεύτερον οἴο.,) ἴῃ ταδτρπθ δρραγοὺ α- β- το]

4- 8- Β΄, ἰαϑογάστ Α(ἼΟ οἱ ΑΥ (86. ἀπορία οἱ λύσις). Τὰ-

ΒΟΥΙΡΌϊΟ 68 ΒΟΠΊΡΘΥ, 86 80118. ᾿πίογαιπι ἀπο! θυ8 βοτὶρίδ βυπὶ

6] 55,18, ΠΒΣτπὶ ΒΡΘΟΣΩΘΗ Ὦδ068 ἴῃ Ριΐγαο ἰδθ]δ. Ὀλιρσουα ΠἸΡΥΑΥ οοπδρίσυδ οδὲ οἰΐδιι ὙΟΥΌΪΒ αἰ Γοπιρ δ: οὐϊκἄλλοσ, ἀ[πἄλλησ, κατεῖδεν, ἀρι[θμόν, σύνδεσμον.

ΒΟΥ ΊΒΟΥΘΙΣ αὐδιμαῦδιη 8 ΠἸγαυο αἰ ῆ0116 Βθοϑσηὶ ἀϊχι, ἰδῦθη ὉΔῚ βοσὶ ροίοσγαὺὶ ποίδ τῃιἦ ἀϊβέϊηχι. Εὐχυϊἱΐ γϑσοὸ 8}- αυδηΐο ροβύ, 8866. ΧΙ δαύ ΧΙ, οοττϑοίοσ (ταδ), οαἱὰβ ἀποῖίιι8

1) Εδ]δο ἀθ μἷβ ποὐλβ ἱπάϊοαχαπὺ υἱτὶ ἀοοίί, Ἰδοῦπ88 δὶς ἰμ- ἀἰοσαχὶ ταῦ οὗ βῖπι.: οὗ. Ἠοὶϊΐς βίσβεβ. ΑΌΏὮ. 16 ΑἸ]θα ν».ὅ0 8 Ριίσα ἀθοορίθβ, 86 }1.0901}] Ρ. 4ἅ. Βοοΐο 1618 ἀθ Μο]1880 ". 6.

ΥΙ ΡΕΑΕΒΑΤΊΙΟ.

Ἰπϑ]ορσδηύθβ συμ τηϊσση αὐδηΐυχῃ αἰδίθηὐ 8 ὁ01018 ῬΌ]ΟΙτΙ- ἰαᾶΐπο, οὐληΐθτϑ ἔργο 106018 πᾺ}]0 ποροῦϊο σορποβουσπίαγ. Ὀ:ἢ- ΟἾοΓ ᾳυδοβίο οδϑὺ ἄθ εοἷυὰβ βἅθ. Ναιμι. οὕτὰ οὖ ορίτηδϑ ΡῬγδοδϑαὺ Ἰθούϊομθϑ, 4η88 Ῥδυθτη ΠΟ 1080 Ῥούθβὺ ἱπυθῃ 886, οὐ ἀο θυ ῖτηδ8, 488 ΠυΒαῦδτα ἸΏΥΘΠ1880 ροὐοδὺ, δρραγοὺ θα οὐ οοἄϊοομῃ 8]1ᾳᾺΌθτὰ Δ ΘΒ υ1886 οὗ 8100 ἱπροηΐο ΘΟΠΗΒΌΙ, 6886: αἰσίυϑα Κ,ΘΏΘΙΒ ΘΧΘΙΏΡ]8, Ὦ10 ΘΠΌΙΠΘΥΑΤΘ ἸΟΠΡΌΤΙΩ οϑβί, ΟΠ ΟΧ δρρασγϑύι [861]]}1γ6 ΟΟ]]Πσδηΐαγ.

ῬΥΟΥ ἰσὶῦαῦ οΟ61018 ΡΔΥ8 Ῥοβίατπδιι 8860. ΧΥ͂ ἨδυγηΟΙΣ οαΐαβάδχη ζαϊὺ Αἰπθη16 1815 (ααὶ ἰπ ἢ. 25 ἴῃ ταᾶγρ. ἱπῆ, βου ρϑὶὺ: αὕτη βίβλος ἔστιν ᾿Αρμονΐου τοῦ ᾿4ϑηναίου ἔχει φλου- οἵα ξ:), 00. Τιαβοῦχὶ θιωρίαμβ δῃποὸ 1492 (β6806}1 Ρ. 3) Ῥθσυθῃῖῦ ἴπ 810]. Τϑῦγ., ἴπ απ δβὺ οοᾶ. ΙΥΧΧ 9 (Βαπᾶϊπὶ ΠῚ 192). Αρορταρῆβ 6Χχ 60 ᾿ζδοίδ ᾿δαὴλὺ ρδᾶῦοδ (β΄ 061] Ρ. 6' οπυμιογαὺ Ῥαχίβ. 1881. 1832 Απροὶ]. ΟἹ 12 αίϊο. 228 Ῥα]αὶ. 68), ὁχ αυϊθὰβ ΘΟΙηπιθιηοσο οο. Οχομ. 60]] θοῦ. οΟἵΡ. Ομ γβὰ 99 ομαγί. 8860. ΧΥ͂ οωρίαμι ἃ. 1621 (οξ οχο Π 84). Ἐπ ποὺ θῃΐτη ΟΥΥΠΔΘΙΒ ὈΓΤΊΟΓΘΙΩ Ὀδγίθιῃ σοχατηθη δ! Ρ]αίοπ!οὶ οἱ ἀϊὺ ΒΔ511680 1584 (Ὁ) μαπᾶ ῥδῦοδ βῖγο οιηοπδίϑ, ἸΠΎΘΠΣΘῚΒ 81:06 86 Θιῃθῃβδηβ: ροϑὲ ἀθθιη ΠΟΙΊΟ ΠΘαῸΘ 6 ϑυγοη δηο ΠΘαῸΘ ΟΧ ΒΡΟΤΆΡΒΟ 1]]0 αὐ]ο- ααϑὰ Ῥχούαὗὺ ῥγδοίου Υ. Ἐοβίσσα, αὐἱ οχ 1110 οδρίϊυχα 1παίοοχῃ οαἸαϊΐ Ηογτη. Π 98658ᾳᾳ. Νϑδιῃ ἀ6 Ριΐχϑ, αὐὶ ὙΑΥ188 Ἰοοομθβ οποΐαυϊ, βα λι8 οδὺ ἰϑόθσθ.

ΑἸΐοτα Ῥδὺβ ἸΔΌΘΙ 8888 οϑὺ τηβουδ Πἄδι 51:76 1ρῈ] Βῖγθ δαῦδο ἰγϑάιία: ἀ6θ αὐυΔ Ηο]δβίθηϊαβ ἃ. 1640 18 ὙΘΙΌΙΒ αὐοβίαβ οβϑὲ: Ναηι φμαίογηίοθοβ ἐϊὲ ἰΐα οαγὶδ, πιαΥΟΟΥΘ οἷ γωοαὺμα οογγωρίλ βιριΐ, εὐ ηιοηιδγαμας αὐἱυοϊδ ποημοαμέ, ὧνε φιέδιιδ υἱῷ ἀοίγέέα ᾿ογαγιι υδϑίρία ἀαρραγοηΐ (β΄ 8061] 6). Ουΐῃ οἴζδιη ἄπο 0118 Ῥχίτηδ ψααύογπϊ 518 ΧΦ ῬΓΟΥΒῸΒ ἀἸ8801 8110 8018 βαπῦ; αυοτίχα ἰχϊ8 απο δΒοίδτητβ οχίδηῦ ΔΡΟρΡΥΆΡΒΔ:

1) οοᾶ. Ῥατίβ. 1888 8βδθὸ, ΧΥ͂Ι (Ρ) ν. 68ὅ---86.

2) οοἄ. Ομ8. Β ὙΠ] 58 8860. ΧΥ͂Ι (Ὁ) 20]. 282 5α.

8) οοἂ. Ἑβοοσ. Τ' ΠΠ 2 8866. ΧΥ͂Ι (Ε).

Ἐχ ΟἹ μδοο οαϊάιϊὺ Εἰ. Ὠ16}} ΒΒ}, Μυβ. ΠῚ 196 54α., Ὁπᾶὰθ ποβίχα βυχογυπὶ Π 1---4, 22 οὗ δα. υ. 478.

ῬΡΕΑΒΒΑΤΊΟ. γη

Οοίοτα ἱπ ὈΙΙ:Ιοἰμβοοαπι ϑαϊνιδίοσαμι ΕἸ ἴδηι ροΣ- ταποτηὺ ρα δΔὉ Ηοϊ]βίθηϊο ΑἸ]δῦο ΜοΥὸ ᾿ἱπβροϑοΐα βαπῦ: 8 βα!νίαίβ ἢ) βδοοῦϊο ΧΥ͂ΠῚ δὰ ΟοἸυπηπθηβοθ, 80 δι18 ἴῃ ψαύζοδηβηι, τοὶ παπς βαπὶ (Οοἂ. στ. 2197; πδιὴ ΟΟ] απ μΘΠ868 ἴπ ὈΙοἴμοοα Ψαύσδμδ βυπίὶ 2162---2284). Ἐπ πδο ἰοίδ Ῥαγίαε πῖ}}} ναυϊργαίατι ογαὶ ῃἷδὶ ρϑῦοα 8 Μοτὸ οὐ Μαίο, ΘΠ 8Ππ0Ὸ 1886 ΗΒ. β0 8061} ο8 ῬΈ]16ὶ ἰαγῖ8 ἔδοϊξ, αα8 ἰῇ οοᾶ, Βαγρ. 1 65 ᾿πβυπὺ 80 Ηοϊβίθῃϊο οὐ ΑἸ]αῦο οοάϊθθ ἴση δρυᾶ ϑεϊνίαίοβ ἀρ] οϑοοπΐα ἀοϑοσιρίδ. 6 δυϊῃ8 οαϊο- Ηἷ8 Ἰδὰθ ποῸη οϑὺ αποα ἀἱοδπι; π8π| 84 β80}06}}}} δοιπιθη οὐ αἰ ρσοπ διηη δοοοδδιὺ ἰβοηοῦ ἱῃσοηϊθτη, 4] Ῥοιταυϊίδ ΤηΘηἀδ 16] 101851118 ᾿πυθπ!β δυδβία]ῖ. Αὖὐ ρϑυ]ὶο ρμοβὺ Βὲ6. Ποϊσομδίθιῃ οοάϊοοη ἰρβῦμι, αὔθ ἔπτιδίγα απδοβινοσγαΐ β6Π06}}, δρᾶ Ῥίέγατη δρβοοπᾶϊ οορπονῖξ (ΘΟ ΒΘ βοῖγ. ἢ. Κὶ. ῬὨ], 1887 00]. 885 544.); ποὸ πηῦ]ΐο ροβὺ Ριΐχα οχμηηῖδ 4πδὲ ἴῃ οοὔϊοθ ψαίοϑηο Ἰοϑοσγθ 8101 υἱϑὺβ ογαὺ δαϊαϊ ἴῃ ΑΜ]. 580 ΥἹ]8 οὖ 618488.ἁᾧ Ν 2. Ῥιΐγϑιη θαι οΥἹ8 ΤΌΠΟΥ Π18]6 ἔαποΐαπι 6ε86 ἀθχηοπβίγαυ! Βοἰ ὑζοπβίθιη (Β. ρἈ. Ὗ. 1889, 622. 658) δά 15 Μαὶϊ βομϑᾶϊβ (Ὁοᾶ. γ᾽ ἰϊο. 1δὲ. 9541), ααΐριβ αϑὰ8 ποππῃ]]4 οὐϊάϊὺ ΒΓΘΒ]. ΡΒ1]. ΑΒ. ΤΥ 8 (Ξε ν".- 128, 8---168, 12. οαἰΠοπίβ ποβέίσϑο).

ρβ86 ἀπ] ροηι οοαϊοῖβ οοπμ]δύϊοηθ, αυϑιὰ δμηΐβ 1892,08 οὐ 1896 οοπΐοσὶ, σοπίοηϊτιβ ἔπ 58θπι, 1181] οὔατα ἴοσο ἴο- Ποστιπι ΤΠΔΥΡΊΠ68 ΒΌΡΟΥΟΥΘΒ ὈΘΒΒη6 οϑβοηῦ 810. Αοοοραιϊί αᾳυοᾶ 618 ᾳῦδ6 ΡΕΣ 86 Ἰοοΐα α186]}}1π|ὴὲ βυαπὲ ἴῃ ὈΣ] οὐ μθοδ ψαϊοδμα ΟΟ(1018 ΘΟΠΒΟΙΥΒΠΑΙ οδυ88 οἰαγίβ μδυὰᾶ 108 ροτ- βρίσυδ βυρογασποίδ οβὕ: υπᾶθ ἔδοίαμῃ οδί, αὖ ταυ]έδ ΠΟΠ ἱϑ1ὴ Ἰοωΐ ροβδιπὺ οὗ 88606 Ὡ1}1] ὁῃοῦδυθ 0688 πἰβὶ δηΐθϑ Ῥ8ΘΠ6 80145 αὐἹὰ οχίβγο ὨθΟ6886 510. [ἢ 15 Τ]ΔΥΡΊΠΙΌΤΙΒ 1Π5Ρ1016 618 φυδηΐσπι ὑδθιηροσ 8 ΘΟΠΒΌΙΙ Βουη, αὐδηΐοροσθ Ο61]18 ]8- Βοσδνυοσίτη, ἀ1ῆ61}]|90 οδί αἰοία: 864. ἔδιηθη χη] ΐα ΠΟ ἰπ- ὙΘΠΊΒΒΟΙΏ, ΠΪΒ1 ΘΟΙΏΙΩ 80Π6618 δαϊυϊιβ δββθῖὰ, αἱ δηΐθδ

-ὐὦ΄’}.ς΄΄“΄΄ . .. ...

1) Ο. ἀο Οοθδεαγάϊ, ααἱ ἀδ ϑαϊνίδίοστιμι ΕΣ σὶβ 80 ἀϊβρυΐα- ζασυσῃ 6886 Ῥχοτηϊβογαί, 86 ἀθ μαΐτβ οΟα 1018 ἔδ 18 Π1] ΘΧΡΙΟΥΆΒ8Θ ταϊδὶ βου! δὶ.

γΠ ΡΕΑΒΕΒΑΤΙΟ.

ΤΑΔΥΡΊΠ6Β ᾿ΘΧδ πϑιτηῦ απϑδὰ ἴῃ δ αὐϊοδηδια ἀοϊδίαβ δαὶ ομαγία ἰθοΐῃβ οδϑὺ δοᾶθοχ. ϑυπὺ δαύθιῃ Ὠϊ: 1) ΑἸοχαηᾶορ Μοσαβ; αὶ 486 οποίαυϊθ οἰδβοίππὺ 6ο- ἄΐοοια Μαρ]ΔΡ. 82 (ΟἸ νἱοσί Ββέαὰ. 14]. Υ 408). Νοππα]]α Ῥυδοανοχαὶ ἴῃ ποίϊβ δὰ αὐυδοᾶδηι ἰοοδ ΠΟΥ ξοθαοσὶβ (Ρὰ- 118118 1668), ααἱθαβ πβὰ8 οδὺ 36806}1. Εἰρο 486 πθοβββαυίδ ογδπὺ ἀσδβουρία δῦ 80 ΑἹ]. ΟἸΣ νου, σαὶ οἰΐδπι πο. 1060 ΒΌΙΩΙΩΔΒ 800 ροΥΔΕ183.

4) Ἰιαοδ8 ΗοἸϑυθπΐαβ οὐ [60 ΑἸ]ασθ, χυοταμι 6χ- δοχρία βαπὺ ἱπ οοᾶ. Βαῖρ. 1 6ὅ (Η); ἄθ ψαΐραβ ἀπδθ σθξβσο ᾿ βθοοο ἄοθθο. [πἰογάστῃ αἰβίϊηχὶ αὰδὸ Ῥχΐτηο οὐ 4180 ἀοϊπᾶο βοσὶρίδ βυπὶ (Ε΄, ΒΗ")

8) Απροὶὰβ Μαῖα, δυΐϊὰβ βομθᾶδο ᾿πβαηὶ οοᾶ. ψαῖο. Ἰαΐ. 9541: αθογτπι ΤΩΔρΡΉ 81) Ῥαχίθημ ἀοβοχρβὶὺ Ποι ζϑηβίθὶπ ΒΌΙΩΤΩΒΟΤΘ 1 οΓα ὐαὺθ σα] ἀοπανῦ; ΠΟΠΏ1}18 1086 ἀοΒοΥ 08]. Οὔδ8 ραχίθβ Μαΐτιβ ϑάϊδοσὶξ, ἄϊβοθβ β0806}110 "Ὁ. 83

Θυδιηασδίη ΒΟΥ. ΥἹΓΟΥΌΙΣΩ 80Χ1]1Ὸ πιδὰ8 Ββχῃ, του ]ὲδ ΘΣΡΘαγθ ποῃ Ῥοΐυϊ; βοᾷ πρίοσσππαθο αὐδ]ὸ ραΐαθαμα 6οη- ἰοοίαγα αὑδ8ὸ ἀοδθαμπί οχρὶον. Ηοχγυπι ΒΌΡΡΙΘΙΘὨ ΟΤΌΙΩ Ῥᾶχγίθο 'ρβὰ Ῥ͵ΌΘΙΣ σοῦ χοϑυιϊξαοσο οοπαίαβ 801), ρῥϑχίο Βαυϊοϊαΐαβ βυτλ 1.8. τὖ 5816 ῬΙΟΟΪΌΤα ΒΟΥΡΒ18Β80 ῬοΟΒβ6 ρᾷ- ἰδύϑια: 4080 αἰβοουπμοηῦ ρου.

θὸ του τῶθᾶ οροσὰ ἰδηΐαπι ΙΏΟΠΘῸ [16 ΒΟΙΏΡΟΥ 88- ποίϑϑβθ, ὉΔῚ 8ὺ οἷ8 ἀἸβοθάδγθιη, αδὸ πὰπῸ ἱπ δοαΐοο Ἰοραπ- ἰαγ; θούα δαΐοῃ α18δ)ὸ 8ηΐ6 ΟΟἸΤΘΟΐΣΒΙΩΣ ΓΟΥΒΟΥΒ οχίδ- Ὀϑηΐ ΤᾺΓΟ γϑιϊομθα ἈΔΌΌΪΒΒ6:; 720160 ΘΠ. ΤΟΙ ὈΧΟΣΒΌΒ ᾿πῸ πὶ Δρρασϑίαση ΟΡ] ου ββθῖη. [πὸ ΟΥ̓ΒΟΡΥΘΡὮ1ο8 60- ἀἱοοτμ ἔοσθ βθουθαβ βαμῃ; 41 ἴῃ τὸ αποᾶ ΠΟΙ ὉΪ8Π6 ΤΠ] οομδελυι ἀο100, 5808 βΒυπὺ απ80 ταδρὶβ ἀ0]681. [πᾶϊ068 ΤΙΏ6Θ08 αὐῦ]ε8β ἴῸγ0 βρϑυὸ οὗ οἱβ αἱ ἀορτηδία ὈΒΣ]ΟΒορβοσθμ οὐ ααϊ ῬΧΟΟΙ͂Ὶ ροπὰβ ἀϊοΘΠΩ͂Σ ΘΟμΤΟβοθσο γοϊθηὺς χὴ6 ποι ἰοὺ Ι0608 ΘΧΟΘΙΡΌ515880 αὐαοὺ βόμοθι]υμι ἱπ ἱπα100 ΘΟΥΘΩΪΟ ΠΟΙᾺ πλγδ- Ὀαπίαγ, αὐ πηθᾶθ ΘαΣ 1018 Δι ἰΐασα ἰδηΐο ΔΙ ]ΣΟΥΘΊΩ 6886 τορυΐανοσηῦ. Ἐοβίαὺ Ἰρσιίαν αὖ ρσγαίίδ8 δρϑιῃ ΟἸμὶθα8 ααὶ 1ηὴ6 π 80 οαϊομο οοπδβοϊοηᾶδ, δαϊανογιπί; 6 ααἱρθαβ ῥσγϑοίου Εἰς. οι χοπϑύθὶπ ποιηδηᾶβ οϑῦ Ῥυη0 060 Α 8 θιι18

ΡΕΑΕΒΕΒΑΤΊΟ, ΙΧ

Τορὶᾶ ΒΟΙΟΪΣΠΘΏΒ18, αὑδὲ οὐ Ο]1π βίυαϊα τηθ8 ἴῃ Νρο- ΡΙδίομϊοοβ οοῃ]δία ἔονιὐ οἱ πὰπὸ ρῬϑοῦμϊ86 8. 8ιαϊαχῃ 18Γ- σιΐϊα οἴοοιϊξ, αὖ μδθο ϑάττ]ο ᾿ταρσῖτηΣ ροβϑοῦ; ἀθθᾶς πἀ. ἘΔαΘΥΙΔΟΒΟΙ οὗ Ῥ8Ὲ].8 πΠοπα]δηα, Ὁ] τη6 ἴῃ ρ]8- 5.118 ΘΟΥΤΊ 618 δαϊανοσαηὺ οὗ ἀθ χη] 18 0018 1π6] 10 Υ8 ΙηῺ6 ἀοοσυογυμῦ αὔυϑὴ ἱρ860 ᾿ΠΥΘΠΘΥΆ:; 66 ΙΏ1ΠῸ38 ΕΑ. Ἠπ]ύβον, αὐἱ ΘΧΟυΓΒΙθα8 ΘΟΠΒΟΙΡῸΒ αὐδηύυμπι ἢυ]6 Π10ΥῸ Ῥχοΐαοσιῦ αὐἱνβ νἱαοῦ: οὐ θαβ ἀθηΐϊαθθ, αὐ] ΤῺὴ6 ῬΘΣ |1- ἰογὰβ ἀθ γϑῦυβ 51} 90}}18 ἀοσπογυηΐ, αοῸβ ποιηϊπαύνι 8 ΟΥΤΘ Π0]ο.

Θᾶρθᾶτῃ ΟὝΥΡΒΙΔ6 τπθῆ86 ΝΟΥΘΙΩΟΥΊ 8πηὶ ΜΟΜ.

ΘῈ ]6] πη ΚΙΡῸ]].

«ΠΡΟΚΛΟΥ͂ ΛΥΚΙΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ» μέλισσα εἰς τὸν ἐν Πολιτεία λόγον τῶν Μουσῶν.

Τὴν μέλισσαν ἱερὰν μέν φασι τῶν Μουσῶν εἶναι, βασι-

5 λείας δὲ καὶ πολιτικῆς ζωῆς ἀνϑρώποις διδάσκαλον. τὴν τοίνυν κεφαλαιώδη τῶν εἰς τὸν λόγον τῶν Μουσῶν τὸν παρὰ Πλάτωνι τοῖς παλαιοῖς δοξάντων καὶ ἡμῖν προσεξηυ- πορημένων ἔκϑεσιν εἴ σοι φίλον μέλισσαν ἐπονομάξειν, οὔτε αἴ Μοῦσαι τῷ ὀνόματι μέμψονται οὔτε Πλάτων. προφή- τοτῆς ὡς οἶμαι τῶν Μουσῶν, περὶ τῆς τῶν πολιτειῶν μετα- βολῆς ἐν ἐκείνῳ τῷ λόγῳ πραγματευόμενος, ὃν ταῖς Μού- σαις ἀνέϑηκε. τὴν τῶν πολιτειῶν ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω μετα- βολὴν εἰς τὰς προσεχεῖς οὐχ ὡς ἐξ ἀνάγκης οὕτω γιγνο-᾿ μένην δοκεῖ μοὶ παραδοῦναι τοῖς τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης 15 ἀντιποιουμένοις (γένοιτο γὰρ ἂν καὶ ἀπὸ τῆς ἀριστοκρατίας εἰς τυραννίδα μετάπτωσις. οὐκ εἰς τὰς ἄλλας μόνον, τοῦ κρατοῦντος βιασθϑέντος ὑπὸ δή τινος ἔξωϑεν τυραννικῆς ξωῆς ἐπαναστάσης τῷ ἄρχοντι καὶ μεταβαλούσης τὸ σχῆμα τῆς πολιτείας εἰς τὸ ἑαυτῇ συξυγοῦν εἶδος τῆς παρανομίας" 80) ἐν αὐτῇ μὲν γὰρ ἀδύνατον τῇ τοιαύτῃ πόλει γενέσθαι

1 Ἰπβου. ν. 1. 9 ΒΌΡΡ]. οχ ἱπά, οὖ βυρβου. (ἤ. 1097), ν. 8 οχίβδί ἴῃ Ο || οὗ Ρ]. ὙΙΠ δ4δ4 βαα. [ Θυδθ 6 Ῥγοώσωϊο βυροσβυηῦ φ: 1- 4 22), οχίδηῦ θῶ ΟΡ κ οἴ, Ρ]οίϊη. 1ΠΆ4, 2 οχ. ἄθορ. ΧΥ͂ 8,2 θ6 τὸν παρὰ ἴ8.] τῶν παρὰ ΟΡ 7 δοξαξόντων ΟΡ, οοττ. 16} 8 ἔκϑθεσισ Ρ 5. τῷ -- Μουσῶν οτὰ. 11 ὃν ἕν Ρ 12 ἀνέϑακε ἀνάϑηκε Ο | δηίθ τὴν οχοϊαϊ ἐν ᾧ, οοτίο Δ]:1αυἹὰ ἐαγθαίατῃ οβὲ 14 δοκεῖ μοι ἂν. Ο] δόκειμος Ρ 20 γὰρ ὁ. Ρ

ῬποοΣτα, οἅ. ἘτΟ]]. Τί. 1

2 ΠΡΟΚΛΟΥ͂

τοιαύτην ἐπανάστασιν, τῶν ἀρχόντων Τοῦτω ϑείων ὄντων καὶ τῶν ἐπικούρων παιδευϑέντων τὴν αὐτῶν παιδείαν, ἔξω- ϑὲν δὲ γένοιτ᾽ ἄν τις βίαιος ἐπανάστασις), ἀλλ᾽ ὡς τὴν εὔτακτον ὕφεσιν μάλιστα δηλοῦν τῆς ἀνϑρωπίνης ζωῆς δυναμένην, διὰ τῶν μέσων ἀεὶ καὶ ὁμοίων γιγνομένην. αἱ 6 γὰρ ὁμοιότητες κατὰ βραχὺ προϊοῦσαι τὴν μετάβασιν μετὰ δαστώνης ποιοῦσι᾽ καὶ γὰρ ὥσπερ ἐν ταῖς ἀνόδοις αἴ προσ- ϑέσεις κατὰ μέτρα τεταγμένα γινόμεναι προξενοῦσι τοῖς ἀναγομένοις τὴν ἀπαράλειπτον διὰ τῶν μέσων μετ᾽ εὐπε- τείας εἰς τὰ πρῶτα περιαγωγὴν ἀπὸ τῶν τελευταίων, οὕτω 10 καὶ ἐν ταῖς καϑόδοις αἴ ἀφαιρέσεις διὰ τῶν ἵμετ᾽ αὐτὰς τῶν τὲ ἀκροτάτων καὶ τῶν ἐσχάτων κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπι- τελούμεναι πολλὴν εὐμάρειαν παρέχονται τῆς μεταβάσεως. ἔχει μὲν οὖν τοιαύτη τῆς μεταβολῆς εὕρεσις καὶ τὸ κατὰ φύσιν (πᾶν γὰρ τὸ φϑειρόμενον ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ φϑείρεται 16 κακίας, ὡς αὐτός φησι ἰΧ 6095 Βα4.] καὶ γὰρ ἔξωϑεν φϑορὰ μὲν γένοιτ᾽ ἂν ὕλης τῆς πόλεως. μεταβολὴ δὲ ἀπὸ τῆς τοιαύτης ζωῆς μενόντων τῶν πολιτῶν οὐκ ἂν γίνοιτο, πάντων αἱρουμένων ἀπολέσθαι τελείως μεταπεσεῖν εἰς αἰσχρὰν ζωήν), ἔχει δὲ ὡς ἔφην καὶ τὸ εὔταχτον ἐν τῇ ὑφέσει. τοῦτο δὲ πανταχοῦ τῷ ἐπιστήμονι διωκτέον ὡς ὁμοιούμενον πρὸς τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ ἐν ταῖς φυσικαῖς μεταβολαῖς τῶν στοιχείων τῶν ἐκ τούτων αἱ μὲν διὰ τῶν οἰκείων μεσοτήτων ἑκασταχοῦ καὶ πρὸς εὐκολίαν καὶ πρὸς συνέχειαν ἀσφαλεῖς, αἱ δὲ ὑπερπηδῶσαι τὰ μέσα τὸ βίαιον 35 ἔχουσι καὶ πρὸς τὴν φύσιν αὐτῶν πολλάκις ἐναντίον, οἵας εἶναι τὰς (μὴ καϑ᾽ εἱμαρμένην κινήσεις ἔφη που λέγων

1 τοιαύτη ἐπανάστασις Ῥ] ὁμοθύμων Βοηὐθηϊίδο ἀρίυμα οἱ ΤΟΡΟΒΘΥΘΙΩ, 81 θϑβοὺ υδὲλδίυθμι; ὁμονοούντων ἯἮ 686]. δὴ αὐτὴν 1 ῥαστώνης ΟΡ | ἀνόδεισ | προϑέσεισ 9 ἀπετείασ 11 μετ᾽ αὐτὰς] ῬοΒδὶΒ μέσων ἀεὶ 18 δὴ καταβάσεως 21 τῷ Ὁ] τῶν ῶὅ καὶ τὰ μέσα 26 αὐτῶν) δὴ αὐτὴν»

ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΔΙΤΕΙ͂ΔΛΝ 8

᾿Δριστοτέλης ὀρθῶς" οὐ γὰρ Θέλει πηδᾶν ἄτακτα τὸ κατὰ λόγους τεταγμένους ποιοῦν, ἀλλὰ βιασθὲν σαθρὰν ἀπο- φαίνει τὴν ἐποιχοδομουμένην τῶν ἑαυτοῦ ἔργων τελείωσιν. Τὴν δὲ τῆς ἀρίστης πολιτείας μεταβολὴν αἰτίαν ἕξειν φησὶ δτὴν τῶν ἀρχόντων στάσιν, οὐ γάρ που τῶν φαύλων ἐν αὐτῇ καὶ γὰρ δὴ γίνεται εἰκὼν τοῦ παντός, καὶ οἱ μὲν ἄρχοντες ὁμοιοῦνται τοῖς πάντων αἰτίοις ϑεοῖς, οὗ δὲ ἐπί- κούροι τοῖς τῶν ϑεῶν ὁπαδοῖς δαίμοσιν, οἱ καὶ φρουροῦσιν ἀσάλευτον τὴν τοῦ κόσμου τάξιν καὶ ἀναστέλλουσι τὴν ἀπὸ 10 τῶν χειρόνων ταραχὴν “.κ . τοῦ παντός. ὥστε καὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ἐν τοῖς ἄρχουσι στάσις ἐγγινομένη φϑείρειεν ἂν αὐτήν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς θησίν, οὃς οὗ ἐπίκουροι στεῖλαι δύνανται, καθάπερ οἵ ἐν 16 τῷ παντὶ δαίμονες τὰς μερικὰς ξζωὰς ϑορυβῶδες φθεγγο- μένας" τὰς γὰρ τῶν ψυχῶν ἀπορίας, ἃς ἴσχουσιν ἐν γενέσει γενόμεναι, τὴν εὐπορίαν οὐκ ἀλλαχόθεν φαμὲν ἀπὸ τῶν ϑεῶν λαμβάνειν, παρ᾽ ὧν ἀληϑής ἐστε πόρος. παρὰ μὲν οὖν τῶν δημιουργικῶν ϑεῶν λύεται τὰ τῶν φυσικῶν ἄπορα 30 διὰ τὴν ὑλικὴν ἐξανιστάμενα πενίαν, παρὰ δὲ τῶν δημι- ουργίας ἐφόρων τὰ τοῖς ἑξερατικοῖς εἰωϑότα συμσίπτειν ἐν αὐτοῖς τοῖς ἱεροῖς ἄϑλοις, παρὰ δὲ τῶν παιωνίων τοῖς τῆς ϑείας ἰατρικῆς ὑπηρέταις, παρὰ δὲ τῶν Μουσῶν εἰκότως τοῖς τῆς πολιτικῆς συμφωνίας τε καὶ ὁμονοίας προστάταις. 0 ἐπειδὴ τοίνυν στάσιν τῶν ἀρχόντων αἰτιᾶται τοῦ λυϑῆναι

1. Ατὐἱϑῦ. ῬἘγβ. Υ͂ 6. 3805 81 ἄρ᾽ οὖν καὶ γενέσεις εἰσὶν

ἔνιαι βίαιοι καὶ οὐχ εἱμαρμέναι: 2 τεγμένουσ |, ποιοῦν] ΤΑ] τὰ προῖόν [| οἷ. Ρ]. Ἰοᾳ. Υ 1865 μᾳ. (ΥἹΠ 798) 8. ἑαυτῶν ΟΡ, οοσγ. ὕϑ. 1 ὁμοιοῦται | οὗ. Ρ. 7, τὸ ᾿ οἱ] ὅσοι ΟΡ

10 ὑχίσχα νοσβυῦσχω οὐ αἰταϊα]} 180. ἴὰ Ρ, ἀπογύχὰ ἴῃ Ο 12 τῶ ἄρχοντι ΟΡ 14 οὕς] οἷσ ομί(οῖς) Ι στῆλαι Ρ (μᾶ- ᾿τὰ ἀναστεῖλαι) 1ὅ ,φϑεγγομένασ δῦ -μένη ἴῃ 16 γε- ψέσι Ρ 18 το]υϊ παρ᾽ οἷς | οἷ. Ρ]. Βγταρ. 2080 βαα. 20 παρὰ τ περὶ ΟΡ | δημιουργίας ΑἸ δύω, γΘΣΌΣα Ῥυΐο τῆς ϑεουργίας ἀφόρων 282 περὶ Ρ 15

4 ΠΡΟΚΛΟΥ

τὴν πολιτείαν τὴν ἁπασῶν ἀρίστην, ἄπορον δὲ ἦν, πῶς οἵ ἄριστοι στασιάζουσιν οἵ μάλιστα ζωὴν ἀστασίαστον ἔχοντες; οἵ διὰ πάσης ἥκοντες παιδείας, οὗ πάντα κοινὰ κεκτημένοι καὶ μέχρι τῶν τελευταίων ἀπὸ τῶν πρώτων (καὶ γὰρ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῖς κοινὰ καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ μέσα 5 τούτων), εἰκότως ἐπὶ τὰς Μούσας καταφεύγει ξητῶν, ὕπως δὴ πρῶτον στάσις ἔμπεσεν [ρ. δ45δ3], Ὁμηρικῶς ἐπι- καλεσάμενος τὰς ϑεάς, πλὴν ὅτι τὴν στάσιν ἀντὶ τοῦ πυρὸς παρέλαβεν, οἰκειώσας τῷ πυρὶ τὴν στάσιν. διακριτικὸν γάρ ἐστι τὸ πῦρ παντὸς ὀργάνου τεχνητοῦ μᾶλλον, δὴ καὶ τὸ μέχρι τῶν πρώτων ἀναλύει τὰ διαιρούμενα στοιχείων. Τί δὲ δή ποτε μὴ τὸν Μουσηγέτην ἤτησεν αὐτῷ τὴν αἰτίαν χρησμῳδῆσαι τῆς τῶν ἀρχόντων ἐν τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ στάσεως, ἀλλὰ τὰς Μούσας; καίτοι καὶ πρὸς τὸ τὰ μέλλοντα ἐκφαίνειν ἐκεῖνος ϑεὸς οἰκειότερος ἦν. μὲν Μουση- ιὖ γέτης τὸν ὅλον ὧς ἕνα κόσμον πληροῖ τῆς ϑείας ἁρμονίας ἐκ τριῶν ὅρων συναρμύόσας, νοῦ μὲν ὡς ὑπάτης, ψυχῆς δὲ ὡς μέσης, σώματος δὲ ὡς νήτης, καὶ μίαν ὡς ἀληϑῶς λύ- ραν δημιουργικὴν ἀποτελέσας ἐκ τούτων τὸ πᾶν εἷς ἔχει τὸ κράτος" αἱ δὲ Μοῦσαι πλῆϑος οὖσαι τοῦ ΙΜουσηγέτου, 50 προελθὺν ἀπὸ τῆς ἐκείνου μονάδος εἰς τὸν ὅλον ἀριϑμὸν καὶ ἕν νέον ἐφιέμενον εἶναι... .. Ἀπ κι κ χκ κ

κα σεως τῶν πρώτων, καὶ τοῦ καιροῦ τὴν. .... φή .. .1.151:. εἰσάγονται μὲν ἀπὸ τῶν τοιούτων συνέρξεζων π]αίδων γενέ- 55 σεις οὐκ εὐφυῶν οὐδ᾽ εὐτυχῶν. καὶ δῆλον ὅτι Πλά-

4 πρώτων] ἄ' (εἰ 6 ἀ90") οὗ. Π 118 ᾿ἰηῖγα οἂρ. μ δ΄

10 ὁσἣρ 114Ἱὴ 12 δὲ οὰ. Ρ 18 χρησμω- δῆσαι ( 16 δὴ τὸ ὅλον 19 εἷς ἔχει τὸ Υἱχ Βδῃηυχη 40 οὖσαι οα. 432 οὗ ἰηΐγα 467 ἴῃ Τίμα. 906 42 ἐαιέ- μενον Ρ 84 σεως Η, σεω. Ἰ. (ν. ῷ. συνοικίσεωςρ) | 1. καιροῦ “ὦ τὴν (ν6}] ϑὺη .. ν[ φη΄.. ησ (ὀφειλήσεις Η ἱπορίθ, ξαϊΐπθ ϑήραν φήσεις οὐ Ῥᾶγοιίμοβὶβ δὰ φήσεις υδα 06 Ῥθε ποη8 2ὅ εἰον- ται (88. σάγ οὐ -- αυοὰ γογίϊποὺ ἔοτί. δὰ ΒοΒ ] ] 00)

ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΔΙΤΕΙ͂ΑΝ 5

τῶν ἔπεσϑαι βούλεται τῆς σπορ[ᾶς] τῇ τοιᾷδε καταρχῇ καὶ τὴν τοιάνδε γένεσιν, ἀλλ᾽ οὐκ εἶναι τὴν μὲν τῆς κυήσεως μόνον ἀρχήν, τὴν δὲ τῆς τοῦ τεχϑέντος ζωῆς. ἀλλὰ καὶ ταύτην εἰς ἐκείνην ἀνηρτῆσθαι καὶ συνέχειαν πρὸς αὐτὴν δ ἔχειν. τεχϑέντας δ᾽ οὖν οὕτω τοὺς δευτέρους ἐσομένους ἄρχοντας οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς διὰ τὴν παρὰ καιρὸν σπορὰν αὐτῶν πρῶτον ἀμελήσειν τῶν Μουσῶν καὶ τὴν παιδείαν οὐκέθ᾽ ὁλόκληρον μεταδιώξειν᾽ ἀλλ᾽ εἰ καὶ αὐτοὶ τῶν πρώτων ἀρχόντων ἐπιστατούντων καὶ διὰ μουσικῆς 10 ἤχϑησαν, ἅτε ἀμελῶς αὐτῆς ἐφαψαμένους οὐκχέτι καὶ τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοὺς παιδεύσειν ὁμοίως, ἀλλὰ διὰ μόνης γυμναστι- κῆς᾽" ταύτης γὰρ οἵ μέσοι οἷήσονται δεῖν ἐπιμελεῖσθαι τοῦ σώξεσϑαι χάριν. ἀμελήσειν οὖν μουσικῆς διὰ ψυχῶν ἀφυΐαν ἐν τῇ παιδείᾳ τῶν τρίτων ἐσομένων ἀρχόντων τοὺς δευτέ- ιόροὺυς οὐκ εὐφυεῖς ὄντας οὐδὲ εὐτυχεῖς διὰ τὴν παρὰ καιρὸν σποράν᾽ οὐκ εὐφυεῖς μέν, ὅτι μὴ πρὸς ὕλην τὴν παιδείαν ἔχουσιν ἐπιτηδείως. οὐκ εὐτυχεῖς δέ, διότε περιόδῳ τοιαύτῃ συνετάχϑησαν, ἀρχὴν ἐπαγούσῃ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ λύσεως. γὰρ τύχη τῶν ἐκ τοῦ παντός ἐστιν ἡμῖν ἀπονεμομένων 30 ἀποπληρωτική, συντάττουσα τὰ ἡμέτερα ταῖς τοῦ παντὸς τοιαῖσδε περιόδοις κατ᾽ ἀξίαν, ἀμείνοσιν οὔσαις χείροσιν. παιδεύσουσιν δ᾽ οὖν οἵ δεύτεροι τοὺς ἀφ᾽ ξαυτῶν, οὐκέτι κι1διν. δὲ διὰ πάσης ὡς εἴρηται τῆς παιδείας, ἀλλὰ διὰ μόνης γυμναστικῆς, καὶ ταύτης ὡς ἀναγκαίας πρὸς τὸ εἶναι. τοὺς 1. δὲ δὴ τρίτους ἀνάγκη τοὺς ἀμούσους ὄντας λοιπὸν ἀπαι- δεύτως ἔχειν πρὸς τὸ δια[κρίν]ειν τὰ διαφέροντα εἴδη τῆς ζωῆς τὰ φυλαχικὰ καὶ μὴ φυλακικά, καὶ συνάψειν τὰ ἀνό- μοια ἀλλήλοις. συγχεϑέντων δὲ τῶν πολιτικῶν γενῶν ἔσεσθαι

1 τῆι σπορ.. τῆι τοιᾶι, Δ καὶ ταῖ: ἧπα. δὲ καταργχῆ ταῦ (το οΡὲ ἀυδιίδηϊοΣ) 12 ἴῃ ἰοχία μέσοι εἰσάγονται (οι εἰσάγ 88.) δεῖν ἐπιμελεῖσθαι, ἴτα γρ. οἰήσονται δεῖν ἐπιᾷ, ταῦ ἂν. 19 ψυχὴ ταῦ,

ΟΟΥΤ. τ δῦ 2ὅ ὄντας Ἡ]]..... σ ] λοιπὸν τχῖ, εἴ ΒΌΡΓΘ οἱ 88. 2426 διακρίνειν σοτρ]ον!ῦ Κ6Ἀ.

6 ΠΡΟΚΛΟΥ

τοὺς τετάρτους ἀπὸ τῶν πρώτων στασιαστικούς, διὰ τὴν σύγχυσιν ἑκάστων ἀντεχομένων τοῦ πρωτεύειν" ἐν γὰρ τοῖς συγκεχυμένοις ἕκαστον ἐθέλει τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ὑπερβαίνειν, μήτε τοῦ φύσει χείρονος ἔτι ὅμοια φρονοῦντος διὰ τὴν ἐν τῇ γενέσει μῖξιν, μήτε τοῦ δοκοῦντος ἀμείνονος ἄμεινον ξαυτὸ μόνως δεικνύναι δυναμένου διὰ τὴν ἐν τῇ φύσει παραδοχὴν τοῦ χείρονος. Τέταρτοι δὴ οὖν ἀπὸ τῶν πρώτων εἰσὶν ἄρχοντες οὗ στασιάσοντες, ἀλλ᾽ οὐχ οἵ πρῶτοι. καὶ λέ- λυται τὸ ἀπορηϑέν, πῶς καὶ τοῦ κρατοῦντος στασιάσαντος πολιτεία λυϑήσεται καὶ τὸ ἀναμάρτητον ὑπάρξει τοῖς σο- 10 φοῖς ἄρχουσιν᾽ οὐ γὰρ ἐν ἐκείνοις στάσις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πολλοστοῖς ἀπ᾽ ἐκείνων, οἱ τῆς αὐτῆς ἔτι πολιτείας ἄρχοντες οὐ τῆς αὐτῆς μετέσχον παιδείας ἐκείνοις τοῖς ὡς ἀληθῶς ἄρχουσιν. τῆς δὲ ἐν τοῖς τελευταίοις τούτοις ἄρχουσι στά- σεως αἰτία τῶν τρίτων ἀμουσία, γεννησαμένη παῖδας οὖκ- τ ἔτι φυλακικοὺς διὰ τὴν τῶν ἀνομοίων ἀδιάκριτον σύγχυ- σιν τῆς δὲ τῶν τρίτων ἀμουσίας τῶν δευτέρων ῥαϑυμία περὶ τὰς Μούσας, δι’ ἀφυΐαν οὐκέτι κατὰ τὴν ὕλην καὶ τελείαν παιδείαν, καϑ᾽᾿ ἣν ἐτράφησαν. δυνηϑέντων ἐκ- 1. 1δ1: ϑρέψαι τοὺς παῖδας" τῆς δὲ τῶν δευτέρων ἀφυΐας τῶν 320 πρώτων περὶ τὴν τοῦ καιροῦ [ϑ]ήραν τῆς τῶν γάμων εὖ- καιρίας ἁμαρτάς᾽ ἣν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐφελκυσάμενοι, πραγματείας πολλῆς δεομένης καὶ ἀγαθῆς τύχης εἰς τὸ μὴ πολλὰ τοιαῦτα πταίειν καὶ μόλις δι᾿’ ἀμυδρῶν ὀργάνων τἀληϑὲς ἑλεῖν ἰσχυούσης, τὸν μὲν λογισμὸν ἐξάντη τῆς ἐπι- 15 κλωσϑησομένης ἕξουσι τῇ πολιτείᾳ λύσεως, τὴν δὲ αἴσϑησιν ταῖς ξαυτῆς παροράσεσιν αἰτίαν τῶν ἐν τοῖς λογισμοῖς παρὰ τοῖς μετ᾽ αὐτοὺς ἄρχουσιν ἁμαρτημάτων ἀποφαίνουσιν. τριῶν οὖν τούτων ὀφειλόντων μάλιστα σπουδάξεσϑαι παρὰ τοῖς

8 ἐθέλειν βοἢ. 21 καιροῦ ΗΠ] 1. και... [ ϑήραν Β08.] Ἰ-. ἤραν 348 δεομένου, ὁοοττ. Βο. 24 μόλις καὶ, ἴχϑῆδροβ. [18. Ι δι᾿ ἀμυδρῶν ὀργάνων μόγις Ρ]. Ῥμδθαν. 2δ0Ὁ 28 88 ἀπο- φανοῦσιν

ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΔΙΤΕΙΑΝ 1

ἐφεστῶσι τοῖς γάμοις τῶν φυλάκων, τῆς ἐκλογῆς τοῦ σπο- ρίμου καιροῦ, τῆς συζεύξεως τῶν ὁμοίων. πρὸς ἣν δέονται τῆς τῶν κλήρων κομψείας. τῆς ἐνθέσμου συνέρξεως μετὰ ϑυσιῶν γινομένης, τὸ περὶ τὴν ἐκλογὴν σφάλμα τοῦ καιροῦ δ γενήσεται ῥίζα τῶν ἑπομένων κακῶν, καὶ τῆς λύσεως τῆς πολιτείας καὶ τῆς στάσεως, ἀφ᾽ ἧς λύσις, ἐν τοῖς τετάρ- τοις ἀπὸ τῶν πρώτων ἁμαρτόντων συμπεσούσης. 1 μὲν σκοπός ἔστιν τοῦ λόγου τῶν Μουσῶν ἐκ- φῆναι τὰς αἰτίας, δι᾽ ἃς λύσις ἔσται τῆς ἀρίστης ἐν ἀν- 10 ϑρώποις πολιτείας, οὔσας διττάς᾽ τὴν μὲν ἐν ταῖς ὕλαις τοῦ κόσμου περιόδοις, φορὰς καὶ ἀφορίας ὡς φυτῶν, ὡς ξῴων, ὡς σωμάτων, οὕτω καὶ ψυχῶν ἐπάγουσαν ἄλλοις καὶ ἄλλοις μέρεσιν τῆς γῆς τὴν δὲ ἐν τοῖς μερικοῖς, ἐν αὐτοῖς “. τοῖς ἄρχουσιν ὁρωμένην τοῖς μιμουμένοις τοὺς ἐν τῷ κόσμω 1ὅ8ν. κρατοῦντας᾽ τούτων γὰρ ἁμαρτόντων λυϑήσεσθαι τὴν πολιτείαν. εἰσὶ γὰρ οἵ μὲν φύλακες τοῖς ἐν τῷ παντὶ ϑεοῖς ἐοικότες, οὗ δὲ ἐπίκουροι τοῖς δαίμοσιν, οὗ δὲ ϑῆτες ταῖς μερικαῖς ψυχαῖς ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἀσώματα γένη... τῶν ἐν τῷ κόσμῳ διοικούντων τὴν σωματικὴν φύσιν. ὡς οὖν 0 οὐ τὰ ἁμαρτήματα τῶν ψυχῶν ἀνατρέπει τὸ πᾶν, οὕτως οὐδὲ τὰ τῶν ϑητῶν ἐκείνην, ἀλλ᾽, μηδὲ Θέμις εἰπεῖν, εἰ (οἵδ᾽ δαίμονες οἱ ϑεοί τι παρεώρων, οὕτως τὰ τῶν ἀρχόν- τῶν παροράματα λύσει τὴν παρ᾽ ἡμῖν πολιτείαν. ὋὉ δὲ χαρακτὴρ τοῦ λόγου λίαν ἐστὶν ὑψηλός, πρέπων καὶ ταῖς 2 Μούσαις ταῖς χρησμῳδούσαις τὴν λύσιν καὶ τοῖς ὑποκει- μένοις πράγμασι κοσμικοῖς οὖσιν" διὸ καὐτὸς σαφῶς εἶπεν ὑψηλολογούμενος ἐρεῖν [». 6455], ἐνδεικνύμενος ὅτι μέ- τεισιν ἀπὸ τοῦ μέσου τύπου τοῦ πρέποντος ἠϑικοῖς λόγοις

δ 8ῃ ἀ6] καὶ 1 ἁμαρτώντων (ὦ ΟΧ ὁ) 14 ὁρωμένη,

οοσε. ὅ0. 16 ἁμαρτώντων 18 μερικαῖς Η] 1..... ἴσ | γένη ἄνω Ἡ, να δυΐ ὍΝ δαῦ μα 660 ((ΟἸΘΥΆΣΘΙΩ ἄνευ).

20 ἀνατρέπειν, οοστ. 80 Ὦ. 8 οἱ δᾷἀᾶ, δεῖ. 26 ταῖσ ΟΣ ται

8 217 ὑψηλολογουμένας υἷ (ρου οὗ καὐτὸρ)

8 ΠΡΟΚΔΛΔΟΥ

ἐπὶ τὸν ἁδρὸν οἰκεῖον ὄντα τοῖς δηϑησομένοις. δ᾽ ἰδέα τοῦ παντὸς λόγου σεμνότης ἐστὲν προσήκουσα καὶ τοῖς πρά- γμασι (σεμνὰ γὰρ καὶ τὰ περὶ τοῦ παντὸς καὶ τὰ περὶ τῶν ψυχῶν) καὶ ταῖς ϑεαῖς. καὶ τὸ ἀπόκρυφον γοῦν καὶ αἶνι- γματῶδες τῆς σεμνότητος ἴδιον οὐ γὰρ ἐθέλει τὸ σεμνὸν πρόχειρον εἶναι τοῖς πολλοῖς. ὥστε τῶν μὲν τριῶν χαρακτή- ρων ἁδρός, τῶν δὲ ἑπτὰ ἰδεῶν τὸ μέγεθος ἥρμοσεν τῷ λόγῳ᾽ τὸ γὰρ σεμνὸν ὑπὸ τὸ μέγεϑός ἐστιν. δὲ τρόπος τῆς διδασκαλίας μικτός ἐστιν, ἀποφαντικὸς μὲν ὧν διὰ τὰς λεγούσας (πρέπει γὰρ θεῶν λόγοις, διὸ καὶ τοῖς ἐνθουσιά- 10 ἕξουσιν καὶ τοῖς χρησμῳδοῖς), εἰκονικὸς δὲ διὰ τὰ πράγματα" τὸ γὰρ ἀπὸ ἀριϑμῶν ἐνδείκνυσθαι τὴν ἀλήθειαν ἀπ᾿ 1. 88:. εἰκόνων ἐστὶ διδάσκειν" οἰκεῖον δὲ ψυχαῖς καὶ τοῖς κοσμε- κοῖς πᾶσιν τὸ εἰκο[νικόν].

14. Τῶν τριῶν πολιτειῶν εἰς τὰς τρεῖς δημιουργίας 1τὅ ἀναφερομένων, εἰς τὴν Δέον, εἰς τὴν Διονυσιακήν, εἰς τὴν ᾿Αδωνιακήν (πᾶς γὰρ πολιτικὸς ἀπεικονίξεσθαι βούλεταί τινα δημιουργόν, μὲν πάντα κοινὰ ποιῶν τὸν τὰ ὅλα ποιοῦντα,

δὲ νέμων καὶ διαιρῶν τὸν διελόντα ἀπὸ τῶν ὅλων τὰ μέρη, δὲ ἐπανορϑῶν τὸ διάστροφον εἶδος τὸν τὰ γιγνό- 30 μενα καὶ φϑειρόμενα ἀνυφαίνοντα), νῦν Πλάτων περὶ τῆς πρώτης διδάσκων πολιτείας μιμεῖται τὸν ὅλον δημιουρ- γόν. ὡς οὖν δὴ ἐκεῖνος ἄλυτον εἶπεν εἶναι τὸν κόσμον διὰ τὴν αὑτοῦ βούλησιν μέγιστον οὖσαν δεσμόν [ΤΊπι. ». 41], οὕτω ταύτην τὴν πολιτείαν οὐκ ἄλυτον μέν, ἀνθρωπίνην 36 οὖσαν, δύσλυτον δὲ εἶναί φησιν διὰ τὴν τῶν ἀρχόντων ἀρε- τήν. τοῦ γὰρ χαλεπὸν εἶναι κινηϑῆναι τὴν οὕτω συστᾶ- σαν ἰ». δὅ46"] ἐπὶ τὸν πολιτικὸν ἀναφέρει τὴν αἰτίαν, ὡς

οὗ Ηοχταδρ. 11 268, 32. 286. 1ὅ ϑ3γ». Ῥ͵ΙΟΟΙΙ σοὨχοβίοσμ. 229, 11 Ὑ. [Ρ]υὐ.] νἱῦ. Ηοτα. 72 οἷο. 16 οἷ. ΡΥ. ἴῃ Τίχῃ. 185 16 Ζιονυσιακήν Η] 1. διο...... ήν ῶὼ8 δὴ ἐκεῖνος ἴ8.] δι᾽ ἐκεῖνον 234 αὐτοῦ 8. 4241 τοῦ ΘΟ]. τὸ [ σύστασιν 28 ἀναφέρειν, οοτΥ. Κ΄... ([οχῦ. ν 6ΧΡ.)

ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΔΙΤΕΙ͂ΑΝ 9

τοῦ παντὸς ἐπὶ τὸν δημιουργόν. καὶ σύστασις οἰκεία τῇ δημιουργίᾳ᾽ συνιστάνειν γὰρ κἀκείνην εἶπεν τὸ πᾶν καὶ συστατὸν τὸν κόυμον ἐκάλεσεν. καὶ γὰρ ὡς κόσμος ἐκ πολλῶν ἔστιν δεσμῶν, οἷον τῶν στοιχείων, τῆς ἀναλογίας, δ τῶν ψυχικῶν μεσοτήτων, τῆς ἐμψυχίας, καὶ πρὸ τούτων τῆς δημιουργικῆς βουλήσεως, οὕτω καὶ δε πολιτεία παντοίους ἔσχεν δεσμούς᾽ κοινὰ τὰ ἐπιτηδεύματα, κοινοὶ οἱ παῖδες, κοιναὶ αἴ κτήσεις. δύσλυτος οὖν καὶ αὕτη, καθάπερ ἐκεῖνος 88ν. ἄλυτος εἶ δὲ λυτή πώς | ἐστιν διὰ τὴν γένεσιν, δῆλον 1ὸ ὡς κόσμος μηδ᾽ ὅλως λύσιν ἐπιδεχόμενος ἀγένητός ἔστιν. τὴν δὲ αἰτίαν τῆς λύσεως αὐτὴν εἷς ἁμαρτίαν μὲν αἰσϑή- σεως ἀνάγων, περιόδου δὲ συμπλήρωσιν, ἵνα ἔχῃς καὶ τὸ μερικὸν αἴτιον καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ὅλων ἀνάγκην, διδάσκει σαφῶς, ὡς ἄρα τὰ συμπίπτοντα τοῖς ἐπιστήμοσιν ἐὰν 16 δυσχερῆ» διὰ τὴν κοινὴν φύσιν εἴωθεν μόνην σχεδὸν συμ- πίπτειν" οἷον νοσεῖν οὐ παρὰ τὴν αὐτῶν ζωήν, ἀλλὰ παρὰ τὴν κοσμικὴν τάξιν, καὶ ἄλλο τε πάσχειν᾽ τῶν μὴ ἐπιστη- μόνων καὶ δι᾽ ἑαυτοὺς πολλὰ πασχόντων. τὴν οὖν περίοδον ἐπάγειν ὧς γενητῷ πράγματι τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ λύσιν, ἀπο- χρωμένην τῇ παροράσει τῶν φυλάκων τῇ διὰ τῆς αἰσϑή- σεως, ἣν ἀνάγκη σπανίαν εἶναι, καϑάπερ καὶ πάντων ἐπι- στημόνων τὴν ἀποτυχίαν τῶν αἰσϑήσεε προσχρωμένων, οἷον ἰατρῶν, κυβερνητῶν᾽ ἀποτυγχάνουσι γὰρ σπανίως, κατορ- ϑοῦσι δὲ πολλάκις. διὸ καὶ τῆς πολιτείας λύσις τῆς 6 τοιαύτης διὰ μακρῶν γίνεται περιόδων. 1Β. Ταῦτα τὰ ἀξιώματα τὰ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ Πλατωνικὰ ἀναφαίνεται, τὸ μὲν 'πᾶν γενητὸν φϑαρτόν᾽ ἐνταῦϑα [ν». ὅ465], τὸ δὲ “πᾶν ἀγένητον ἄφϑαρτον᾽ἢ

Κ᾿ οὗ. ΡῚ. Τῖμι. 294, 474 825 οἷο, 1 δεσμούς ὅ86}.] κόσ- μου 9 ἴῃ βθαᾳ. αὰαδ0ὸ Η οΟΧΒΙΡΟὺ τὴ θοὰ Ἰθοῖϑ, Ῥχοῦβυβ ΜΝ βΒυηὺῦ δῆλον (ὔτιν ὕ8. ᾿Ἰπὐοσρυηροηβ δηΐθ διὰ 16 σχε- δὸν 88. τη 5] ἔχον 10 αὐτὴν οὗ 88. 11 τάξιν ἑαξι 28 ἀποτυχανοῦσι 26 οὗ ΑΥ. ἀθ οδϑὶο 1 12

φΙ

β

10 ΠΡΟΚΛΟΥ͂

ἐν Φαίδρῳ [ρ. 2485], ὅπου φησίν᾽ ἐπειδὴ δὲ ἀγένη- τόν ἐστιν, καὶ ἀδιάφθορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι. γὰρ τρόπος πρόσκειται δηλῶν ὅτι ἀναγκαῖον τὸ ἀξίωμα. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων δῆλον ὅτι γενητὸς κατ᾽ αὐτὸν κόσμος ἄλλως, καὶ οὐ κατὰ χρόνον ἐστὲ γενητός" ἦν γὰρ ἂν καὶ φϑαρτός. εἰ δὲ λέγοιέν τινες φϑαρτὸν αὐτὸν ὄντα τῇ φύσει γεγονέναι ἄφϑαρτον | διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν, εἰ τὸ 1. 8έ-. ἄφϑαρτον ἀγένητον (ἀντιστρέψει γάρ, ἀναγκαίων ὄντων τῶν δύο ἐκείνων), καὶ τὸ γενητὸν αὐτοῦ δώσουσιν ἀγένητον πεποιηκέναι τὸν ϑεόν. γὰρ ἄφϑαρτον αὐτὸν ποιήσας καὶ 10 ἀγένητον εὐθὺς ἐποίησεν διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀκολουθίας" ἀλλ᾽ αὐτός φησιν Πλάτων [Ἰερᾳ. ΧΙ 9845], ὅτε τὸ γεγο- νὸς ἀγένητον ποιῆσαι καὶ ϑεῷ ἀδύνατον ὥστε καὶ τὸ φϑαρ- τὸν [καὶ ἄφϑαρτον, ἵνα μὴ τὰ προκείμενα ἀξιώματα ἀφα- νίσῃς. Πόϑεν οὖν δῆλον, ὅτι πᾶν τὸ γενόμενον φϑαρτόν; 1 ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αἰτίου γίνεταί τινος, καὶ τού- του κινουμένου τὸ γὰρ ὑπ᾽ ἀκινήτου γενόμενον ἀγένητόν ἐστιν, ἀίδιον ὄν, ὅμα τῷ εἶναι ἐκείνου συνυποστάν᾽ εἴπερ ἀκίνητόν ἔστιν, 'πάντως εἴη ἂν καὶ ἀγένητον. πᾶσα γὰρ γένεσις κίνησίς ἐστιν μετά τινος κινήσεως" εἰ οὖν καὶ 20 ὑπό τινος γίνεται, καὶ ὑπὸ κινουμένου γε τούτου. τὸ δὲ κινούμενον ἐν ταὐτῷ μένειν ἀδυνατοῦν, ἐν μέρει γενόμενον τῆς κινήσεως, ὑπ᾽ ἄλλου μέρους αὐτῆς φϑαρήσεται᾽ τοῦ γὰρ αἰτίου μὴ ὄντος εἶναι τὸ αἰτιατὸν ἀδύνατον" λυϑείσης οὖν τῆς ὑποστησάσης αὐτὸ κινήσεως φϑαρήσεται. ὅτι γὰρ οὐ 10 πάσης ἦν ἀποτέλεσμα τῆς κινήσεως. δηλοῖ τὸ καὶ πρότερον κινεῖσθαι τὸ αἴτιον τῆς τούτον συστάσεως. εἰ δὲ ἐκ μέρους ἐστὶ τῆς κινήσεως, ἐκείνου καταλήξαντος οὐκ ἔσται. Πόϑεν δέ, ὅτι τὸ φϑαρτὸν γενητόν; εἰ γὰρ φϑαρτόν ἐστιν, ἔχει τι ἐναντίον, ἐκεῖνο δήπου τὸ φϑαρτικὸν ἑαυτοῦ" φϑείρεται γὰρ 90 4 δ|ὅει 6 φύσιν 14 καὶ ἄφϑαρτον ἴπι. δὐά., καὶ

ἀ6]. ὅο}. 16 γενόμενον, οοχγ. ὅδ... (ἔ18 ὨθΩρΟ ἐκδίνῳ 42 ἀδύνατον, οοττγ. Ὁ.

ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΑΙΤΕΙ͂ΑΝ 11

ὑπὸ ἐναντίου πᾶν τὸ φθειρόμενον. εἰ δὲ ἔχοι ἐναντίον, καὶ ἐξ ἐκείνου ὁδός ἐστιν εἰς αὐτό, καὶ εἴη ἂν γενητόν" δεν. φϑαρέντος αὐτοῦ [ μόνως ἔσται τὸ ἐναντίον, γεγονὸς καὶ ἄφϑαρτον, μηκέτι εἰς ἐκεῖνο μεταβάλλον᾽ δέδεικται δὲ δ ὅτι πᾶν γενητὸν φϑαρτόν᾽ φθαρήσεται ἄρα. φϑορὰ δὲ τοῦ ἐναντίου τὸ ἐναντίον᾽ ὥστε ἐχεῖνο ἐκ τούτου γενήσεται" οὐκ ἄρα ἀγένητον ἦν. Πόθεν δέ, ὅτι πᾶν τὸ ἀγένητον ἄφϑαρ- 7 τον; εἰ γὰρ φϑαρτόν, δεδείχαμεν δὲ ὅτι πᾶν τὸ φϑαρτὸν γενητόν, ἔσται τὸ ἀγένητον γενητόν᾽ ὥστε τὸ ἀγένητον ἄφ- 10 ϑαρτον. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀγένητον" εἰ γὰρ γενητόν, ἔσται φϑαρτὸν τὸ ἄφϑαρτον᾽ δέδεικται γὰρ ὅτι πᾶν τὸ γενητὸν φϑαρτόν. Τὰ ἄρα τέτταρα ἀξιώματα ἀλη- ϑῆ, ἠρτημένα δυεῖν ἀξιωμάτων, ὧν τὸ μὲν λέγει τὸ ἀπὸ ἀκινήτου πᾶν ὑποστὰν ἀμετάβλητον εἶναι κατ᾽ οὐσίαν, τὸ 15 δὲ τὸ ἀπὸ κινουμένου πᾶν ὑποστὰν μεταβλητὸν εἶναι κατ᾽ οὐσίαν. ΠΓ. Τίνα λέγει τὸν πάντα χρόνον, ὅταν λέγῃ, ὡς οὐδ᾽ τοιαύτη σύστασις τὸν πάντα μενεῖ χρόνον [νΡ. ὅ465]; εἰ πᾶς χρόνος αἰῶνός ἐστι τοῦ παντὸς εἰκών (λέγεται 20 γὰρ καὶ αἰὼν πᾶς τὸ μὲν οὖν παράδειγμα τὸν ἅπαντα αἰῶνά ἐστιν [Τίηι. 3857), μέτρον δὲ πᾶς αἰών, μέτρον ἄρα καὶ πᾶς χρόνος. ἀλλ᾽ μὲν τῆς τοῦ νοητοῦ ζῴου ζωῆς μέτρον, δὲ τῆς τοῦδε τοῦ κόσμου ζωῆς, χρόνος. καὶ εἴη ἂν τῆς τῶν ἐν αὐτῷ πάντων ἀσωμάτων 25 κινήσεων καὶ σωματικῶν πασῶν κοινῆς συναποκαταστάσεως μέτρον παντελές᾽ δὴ πολλάκις ἀνελισσόμενον ποιεῖ τὸν ἄπειρον χρόνον, διὰ τὴν ἐν τῷ αἰῶνε δύναμιν ἄπειρον λαμ- βάνοντα τὴν κατὰ γένεσιν ἀπειρίαν, τῷ πάλιν καὶ πάλιν γιγνομένην ἄπειρον, ἐκείνης οὔσης ἀπείρου καὶ οὐ γιγνο- 4 μεταβαλόν, οοτ. ΗΠ 18 ἀξιωμάτοιν πθδ0 ῬΓΤΟΙΒῸΒ ΟΘΓ- ἴῃ [19 εἰ πᾶς --- 21] χρόνον 6 ῬΙΟΟΙΟ 5080]. Ρ]δὺ. δ465

21 εἶ. Ρ]. Τχα. 809 28 ζώου ΟΤη. 5080]. 26 συνε- λισσόμενον 8080].

12 ΠΡΟΚΛΟΥ͂

μένης. ὡς οὖν πᾶς ὧν | χρόνος τὸν πάντα βίον ἔχει τῆς 1. 8δ:. τοῦ παντὸς ἀποκαταστάσεως, ἐν τὸ μὴ φϑαρὲν ἄφϑαρτόν ἐστιν. οὐδὲν οὖν φϑαρτὸν μένει τὸν ἅπαντα χρόνον᾽ οὐδὲν γὰρ τῷ κόσμῳ συξῆσαν κατὰ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν περιοδικὴν ξωὴν φϑαρτόν ἐστιν, ἵνα μηδὲν ἔξω τῆς κοσμικῆς. ὕλης 5 ξωῆς. ἀλλὰ πᾶσαι πάνέων γενέσεις, πᾶσαι πάντων μετα- βολαὶ ψυχικαὶ καὶ σωματικαὶ περιλαμβάνωνται ὑπὸ τοῦδε τοῦ παντός. διὸ καὶ πᾶς κέκληται παρὰ τῶν Μουσῶν, ὡς παντελῆ τὸν ἀρυϑμὸν προστησάμενος τὸν πασῶν μεταβολῶν ἀφοριστικόν, ὃς ἀνακυκλούμενος ἄπειρος γένεται. διὸ καὶ 10 ἐπὶ τούτου τὸ ἄπειρον οὐχ οἷον ἅμα ἐστίν, ὡς ἐπὶ τοῦ αἰῶνος.

14. Τὰ μὲν φυτὰ διέστησε τῶν ξῴων οὐχὶ τῷ αἰσϑη- τικῷ Περιπατητικῶς (οἶδεν γὰρ καὶ φυτῶν αἴσϑησιν), ἀλλὰ τῷ μονίμῳ καὶ πορευτικῷ. διὸ τὰ μὲν ἔγγεια προσεῖπεν, τ5 τὰ δὲ ἐπίγεια, τὰ μὲν φερόμενα ἐπὶ γῆς, τὰ δὲ κατερρι- ξωμένα ἐν γῇ. λέγει δὲ ὅτι οὐ τοῖς φυτοῖς μόνοις τοῖς ἐγ- γείοις ὡς ἐν τῇ γῇ κατερριξωμένοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ξῴοις τοῖς ἐπὶ γῆς κινουμένοις [καὶ] περέίοδοί τινες ποιοῦσιν εὖ- γονίας καὶ δυσγονίας σωμάτων τε καὶ ψυχῶν. οὐ μόνον 30 δὲ φυτοῖς εἶπεν ν». 5405] ἀπὸ τούτων ἀρξάμενος, ἐπειδὴ τὸ κράτος τῶν εἰμαρμένων περιόδων ἐν τοῖς ἥκιστα μετέ- χουσιν αὐτοκινήτου δείκνυται ζωῆς (καὶ γὰρ Τίμαιος [ρ. 775}] ἐν, μόνοις τούτοις ἔφατο μὴ εἶναι τὸ αὐτοκίνητον, ἀλλὰ τρίτον μέρος τῆς ψυχῆς), οἷα δή ἐστιν τὰ φυτά" διὸ 36 καὶ ἀπὸ τῆς φύσεως ὠνόμασται. τὴν γὰρ εἱμαρμένην φυσι-

1 ροϑὺ οὖν οδὺ ὁ} πᾶς ὧν 8... πασῶν [ ἴῃ δθ0α4. Ρϑῦςσδ Ἰεσὶ | βίον] ἀρυϑμὸν ὕϑ8. | ἔχει τῆς 8.8}.] ἐκείνης Ἡ͵ 1.. χειτη. 4 συξῆσαν Βογΐ 81] αὐξῆσαν Η (ποι 1.), αὰο βοεναῖο οὐδ᾽ ἕν γε ὕβΒ. 7 περιλαμβάνονται (ωντ ποῃ ].), οοτγ. ὕ8.. 8 πᾶ- σαὶ 1 παρὰ 8.8.7 1]... φὰ, πασῶν Η 9 προστησάμενος ὯΟὨ ]. προ, Ῥοββίβ ὑὕποστ. (οἴ. 1 88,8) 18 τὰ φυτὰ --- 11 γῇ οοπίτασχ! Β680), Ρ]αί. ὅ465ἠὀ 17 τῆι δηΐθ γῆι 858. ταῦ, οτι. 8080]. Ῥ] δύ. 19 καὶ ἀ6]. ἴ8. 2ὅ ἀλλὰ ὅ.Ἀ.} ἄλλο

ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΔΙΤΕΙ͂ΑΝ 18

ι8όν. κὴν ζωὴν εἶναί φαΐ[μεν]... .15..... δηλοῖ δὲ καὶ αὐ[τὸς ἐν) Πολιτικῷ [ρ. 2725] λέγων᾽ τὸν κόσμον ἀν[έστρεφ]εν εἷμαρμένη καὶ σύμφυτος ἐπιϑυμία. [οὔκουν] ἐν τού- τοις μόνοις . . .. τῷ κύκλῳ φησὶν φερόμενα τῆς εὐγονίας καὶ δυσγονίας. [ἃ] δοκεῖ μάλιστα καϑ᾽ εἱμαρμένην μόνην [ξῆν] οὐκ ἔχοντα͵ τὸ αὐτοκίνητον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς πλείονα τὴν ξωὴν ἔχουσι καὶ ἐλευϑερω[τέρ]αν (δοκεῖ γὰρ μάχεσθαι τὸ εἱμαρμένον πρὸς τὸ ἀδέσποτον)" καὶ τῷ ὄντι σώματι συξυγεῖσα ψυχὴ καθ᾽ εἱμαρμένην ξῇ καὶ καϑ᾽ ὕπαρξιν 19 κατὰ σχέσιν οὖσα σωμωτομδής. Τά τε οὖν μέτρα τῶν βίων ἀπὸ τῶν περιόδων πᾶσιν τῶν κυκλικῶν καὶ τὰ εἴδη τὰ διάφορα τῆς ζωῆς. ὡς γοῦν καὶ ᾿Αριστοτέλης [46 ροῃ. διΐτ, ΙΥ̓ 9. 7785 1] φησίν, ἕπονται ταῖς κυριωτέραις περιό- δοις αἴ ἀκυρότεραι. κυριώτεραι δὲ αἱ τῶν ἀιδίων, ἀκυρό- ἴδ τεραι δὲ αἱ τῶν ϑνητῶν᾽ πασῶν δὲ εἰς πάντα συντελουσῶν τῶν ἀιδίων εἰς τὰ θνητά, ἄλλα ἄλλοις μᾶλλον αἴτια τῆς περιτροπῆς᾽ οἷον τῷ μὲν σεληναία περίοδος, τῷ δὲ Κρονία, τῷ δὲ ἄλλη τις ἀφάνὴς ἡμῖν ἐμφανής. πᾶν γὰρ κύκλῳ κινούμενον περίοδον ἔχει καὶ αἴτιόν ἐστι ϑνητῷ τινε περι- 0 τροπῆς, εἴτε ϑεῖον εἴη ὄχημα εἴτε ἀγγελικὸν εἴτε δαιμόνιον. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ μέτρα τῶν τριῶν βίων διάφορα πλή- ᾿ϑει χρόνου καὶ τὰ εἴδη τῆς ζωῆς. ὅτε καὶ τὰ αἴτια διά- φορα τὰ αεὶ κινούμενα. λανθάνει δὲ τί τίνος αἴτιον᾽ καὶ ϑαυμάξομεν διὰ τί τὸ μὲν ξῇ μίαν ἡμέραν, ὡς τὸ περὶ τὸν ε Ὕπανιν ποταμόν, γεννώμενον μὲν (ἐνὸ ἀνγτολῇ, ἀποϑνῆσκον δὲ ἐν τῇ δύσει, τὸ δὲ ἐννέα γενεὰς ἀνδρῶν γηρώντων, οὐχ

1 φαμεν ΒΌΡΡΪ. ὕ8. | οὗ. ἀ6 οΥ. ομ8]ἃ. 48 βαᾳ. Β0]] διυάϊοῃ

ἅδον Ῥίοϊθι, 1δδ3 | δηλοῖ δὲ καὶ τὰ τῶν περιοδικῶν λόγων Ἡ, 810 ἔσθ οοσυ. ὅθι, (]. δὴ... δὲ καὶ αὖ]. .13. ὦ... .. »ν) 2 ἀνέστρεφεν Ῥ]} ἀνα... σεν Ἡ, }. ἀνα 8 860 οὖ δ6αα. ἐαΡΡΙ. ϑ'οΒ. 4}. μόνοισα. .1..[. . .. φερόμενα: [αλὺ ἸἰστίυΣ [εἶναι μέτρα] κύκλῳ φ. δυΐ Βίτη. 9 καὶ (αὐτὴν ἴϊ8. 48 δὲ τί (Ὠ181 οϑὺ δ᾽ εὖ οχσ δὲ τηῦ 4 οἵ, Αγἱϑίοί. ἢ. 8. 19 Αϑίΐδῃ Υ 48 Ρ]η. ΧΙ 86 | δἀά. ὅο. 26 οὗ Ηρδὶοά, ἔν. 188 ΕΖ.

14 ΠΡΟΚΔΟΥ͂

ὁρῶντες πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ κυκλοφορητικά, καὶ ποῖα 1. 88:. ποίων ἡγεῖται περιτροπῶν᾽ ἐν δὲ τούτοις ὥρισται καὶ τί [τὸ ἀίδι]ον, ὅτι τὸ πᾶσαν κοσμικὴν περίοδον ζῶν" καὶ τί τὸ μακροβιώτατον, ὅτι τὸ τὸν σύνεγγυς χρόνον τῆς περιόδου ταύτης βιοτεῦον᾽ καὶ τί τὸ βραχυβιώτατον. ὅτε τὸ τῷ ἕλα- χίστην ἔχοντι τὴν ἀποκαταστατικὴν ζωὴν διεξάγον τὴν ξαυ- τοῦ περιτροπήν.

ΙΕ. Θεῖον γενητὸν οὔτε τὸν ὅλον λέγει κόσμον, εἰ καὶ προηγουμένως τοῦτον, οὔτε τὸν οὐρανὸν μόνον οὔτε τὸ ὑπὸ σελήνην᾽ ἀλλὰ πᾶν τὸ ἀεικίνητον καὶ περιφερόμενον 10 εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴθ᾽ ὑπὸ σελήνην, ὡς μὲν σωματικὸν γενη- τὸν καλούμενον (οὐδὲν γὰρ σῶμα αὐϑθυπόστατον), ὡς δὲ ἀεικίνητον ϑεῖον᾽ μιμεῖται γὰρ τὰ ϑειότατα τῶν ὄντων ἄγρυπνον ἔχοντα ζωήν. καὶ γὰρ οὐδὲ εἶπεν τοῦ ϑείου γενητοῦ τὸν τέλειον ἀριϑμὸν τὴν περίοδον περιλαμβάνειν, 16 ἀλλ᾽ ἄνευ τοῦ ἄρθρου ϑείου γενητοῦ᾽" δι᾽ οὗ δηλοῖ πάν- τῶς τινὸς παντὸς ϑείου γενητοῦ. τὸ δὲ τινὸς οὐκ ἐπιστημονικόν᾽ ἀόριστον γὰρ πολλῶν ὄντων ϑείων γενητῶν καὶ οὐχ ἑνός, οὐδ᾽ ἂν πρὸς ἕν τι μόνον ἀντιδιῃρεῖτο τῶν ϑείων γενητῶν τὸ ἀνθρώπειον γενητόν οὐδὲ γὰρ ἄνθρω- 30 πος ἑνὸς τῶν ϑείων ἕτερος, ἀλλὰ πάντων, καὶ περίοδον ἔχει διττήν, ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέσεων, ἣν μηδὲν ἔχει ϑεῖον γενητόν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἕν τι μόνον. παντὸς ἄρα λέγει ϑείου γενητοῦ καὶ οὐχὶ τινός, ὅταν λέγῃ" ϑείῳ μὲν οὖν γενητῷ περίοδός ἐστιν, ἣν ἀριϑμὸς περιλαμβάνει 16 τέλειος [». ὅ46᾽]. τῶν δὲ